Sveučilišna katedra za teologiju

Novosti

Predstavljanje zbornika radova “Čovjek i smrt”

U želji da se odgovori izazovima suvremenoga doba i rasvijetli neka pitanja “kulture dostojanstvenog umiranja i smrti”, u rujnu 2016. u Klovićevim dvorima održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom „Čovjek i smrt“, organiziran u suradnji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Udruge Posmrtna pripomoć.

Više >

Anto Čartolovni: „Ethical and anthropological aspects of the emerging field of neuroprosthetics“

Međunarodna izdavačka kuća Aracne Editrice objavila je knjigu „Ethical and anthropological aspects of the emerging field of neuroprosthetics“ našeg poslijedoktoranda na Katedri za Teologiju dr. sc. Ante Čartolovnog.

Više >

Katedra za teologiju HKS-a sudjelovala na “Lectio Strossmayer”

U četvrtak 27. travnja 2017. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu održan je Lectio Strossmayer. Na njemu su sudjelovali i naši profesori i asistenti s Katedre za teologiju.  Ove godine gost KBF-a u Đakovu poznati je anglikanski teolog Alasdair John Milbank (1952.-). Milbank predaje religiju, politiku i etiku na Sveučilištu u Nottinghamu u sklopu kojega je na...

Više >

Sudjelovanje na konferenciji međunarodnog projekta „Religija i ljudska prava“

Od 11. do 14. prosinca 2016. održana je četvrta po redu konferencija međunarodnog istraživačkog projekta „Religion and Human Rights“ u Würzburgu, Njemačkoj na kojoj je sudjelovala dr. sc. Marijana Kompes, mag. phil. s Katedre za teologiju HKS-a. Tema konferencije je bila „Religious Impact on the Right to Life in Empirical Perspective“. Konferenciju je organizirao...

Više >

Hrvatsko katoličko sveučilište