Asistentica s Odjela za sociologiju Karla Žagi, mag. soc. od 23. do 27. listopada 2019. godine sudjelovala je na istraživačkoj radionici pod nazivom A Global Perspective on Refugee Youth Experience: Research, practice and policy u organizaciji Freie Universität Berlin.

Radionica je ponudila čitav niz predavanja, diskusija u manjim grupama na temu pristupa istraživanju suvremenih migracija i ponašanja u migraciji te poster izlaganja, pri čemu je asistentica Žagi predstavila temu svog doktorskog rada.