Cor Cordi
Srce srcu

KAKO SPRIJEČITI I LIJEČITI NOVU BOLEST (I ŠTO PRITOM TREBA IZBJEGAVATI)

26.03.20.

Pojava novog virusa, SARS-CoV-2 i nove bolesti koju uzrokuje, COVID-19, šarlatanima i nadriliječnicima daje nova krila jer još nema nijedne dokazane intervencije za sprječavanje i liječenje te bolesti. Stoga budite oprezni, ne kupujte nikakve pripravke koji se nude za sprječavanje i liječenje te bolesti i za navodno podizanje imuniteta, jer nema nikakvih dokaza da ti pripravci djeluju.

Bolesti možemo pokušati spriječiti ili, ako se bolest dogodi, onda je treba liječiti. Sve postupke koji se koriste za sprječavanje i liječenje bolesti, ili interveniranje u ljudsko tijelo, možemo nazvati „intervencije“. Intervencijama nešto želimo postići. Na primjer, ako uzmemo ibuprofen, očekujemo da ćemo smanjiti bol i povišenu temperaturu. Ishod svake intervencije trebao bi biti mjerljiv, tako da znamo da ta intervencija zaista postiže cilj koji želimo postići, i da za ljude nije previše štetna, odnosno da postoji povoljan omjer koristi i rizika.

Jedinim objektivnim načinom provjere učinkovitosti i sigurnosti u medicini smatra se vrsta istraživanja koja se zove randomizirani kontrolirani pokus. U takvom pokusu uključuje se skupina ljudi koja treba biti međusobno što sličnija po svojim obilježjima i nasumično se razvrstava u dvije ili više skupina, koje se nakon randomizacije (nasumičnog razvrstavanja) trebaju razlikovati samo po postupku koji primaju. U intervencijskoj skupini ispitanici primaju intervenciju koja se istražuje u tome pokusu, a u kontrolnoj skupini (ili skupinama) ispitanici primaju nešto drugo – drugu vrstu aktivnog postupka, ili placebo, ili standardnu terapiju ili pak ništa. Nekad je u medicini najbolje ne raditi ništa jer su neka stanja samo-ograničavajuća i proći će bez obzira na to radimo li mi nešto po tom pitanju ili ne radimo. Takav primjer je prehlada. Za prehladu trenutno nemamo lijeka pa se šalimo da prehlada traje 7 dana ako je liječimo, a tjedan dana ako je ne liječimo.

Nažalost, na tržištu se nude brojni čarobni pripravci i rješenja za kojekakve ljudske zdravstvene i estetske probleme, sprječavanje i liječenje svega i svačega, a bez da postoje objektivni dokazi o djelotvornosti i sigurnosti takvih intervencija. Nadriliječnici i šarlatani nude brza i prirodna rješenja za sve ljudske probleme. Osobito su za takva rješenja pogodne dugotrajne (kronične) bolesti koje su trenutno neizlječive (npr. dijabetes) i teške neizlječive bolesti, kao što su razne vrste karcinoma. Ako službena medicina ne nudi rješenje, onda su ljudi skloni okrenuti se slatkorječivim varalicama.

Pojava novog virusa, SARS-CoV-2 i nove bolesti koju uzrokuje, COVID-19, sada šarlatanima i nadriliječnicima daje nova krila jer još nema nijedne dokazane intervencije za sprječavanje i liječenje te bolesti. Stoga budite oprezni, ne kupujte nikakve pripravke koji se nude za sprječavanje i liječenje te bolesti i za navodno podizanje imuniteta, jer nema nikakvih dokaza da ti pripravci djeluju. Krizne situacije iz nekih izvlače najbolje, a iz nekih najgore pa ti najgori pokušavaju profitirati na tuđoj nevolji. Čuvajte se prevaranata i vjerujte službenoj medicini!

prof. dr. sc. Livia Puljak

Autor:
Prof. dr. sc. Livia Puljak

Odjel za sestrinstvo HKS-a

Biografija autora

Livia Puljak redovita je profesorica na Odjelu za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta i voditeljica sveučilišnog Centra za medicinu i zdravstvenu zaštitu utemeljenu na dokazima. Od 2007. godine bavi se medicinom utemeljenom na dokazima. Utemeljila je neprofitnu organizaciju Hrvatski Cochrane.