U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.

Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.

Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«

Velasquez, Christ Crucified | izvor: https://bit.ly/3uE309K

Isusa već žele ubiti – zbog toga što radi u subotu. Prisjetimo se: jučer je u evanđeoskom odlomku na Isusove riječi Ustani, uzmi svoju postelju i hodi! čovjek koji je bolovao 38 godina ozdravio. Liječenje je rad. Rad subotom nije dopušten. Treba Isusa ubiti.

A sada još Boga naziva Ocem: to se uzima za izjednačavanje Isusa s Bogom što je hula i mora se kazniti – ponovno, smrću.

Zato su dakle još više gledali da ga ubiju.

Zašto treba Isusa ubiti:

    • Jer je prekršio Zakon (radio subotom)?
    • Jer se izjednačio s Bogom (tvrdeći da mu je on Otac i tako pohulio)?
    • Ili zbog nekog trećeg razloga?

Koliko se iza dimne zavjese pobožnih tvrdnji tipa „ovo činim za Boga“ ili „u ime Božje uradit ću ovo“ ili „jer je Bog Bog, ovo ću sada ovako učiniti“ zna umješno skriti prijetvorna namjera nekome nauditi, otarasiti ga se ili ga čak ukloniti?

Zar Božja čast potrebuje ljudsku žrtvu da ne bi bila okaljana?

Ili je pak ljudska ________________ (sebičnost / zloća / pokvarenost / neuredna sklonost / …) ono što pogoni neke ljude da ovako govore i čine?

Da još više gledaju da ga ubiju.