HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Ilica 242

10000 Zagreb

 

Zagreb, 4. ožujka 2021. godine

 

Sukladno člancima 5., 7. i 17. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine, broj 71/07), članku 133. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, člancima 8. i 14. Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Studentski zbor Hrvatskog katoličkog sveučilišta na elektronskoj sjednici održanoj dana 4. ožujka 2021. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za imenovanje studentskog pravobranitelja/ice

 

Pozivaju se studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta (dalje: Sveučilište) da se prijave za imenovanje studentskog pravobranitelja/ice.

 

Za studentskog pravobranitelja mogu se prijaviti studenti koji ispunjavaju uvjete za člana Studentskog zbora.

 

Imenovanje se vrši na temelju pristiglih prijava na objavljeni javni poziv studentima Sveučilišta koji traje 15 dana od dana objave na oglasnoj ploči Sveučilišta i mrežnim stranicama pod rubrikom Studentski zbor.

 

Studentski pravobranitelj:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– sudjeluje na sjednicama studentskog zbora bez prava glasa,

– podnosi izvješće o svom radu Studentskom zboru najmanje jednom u tri mjeseca,

 – obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.

 

Prijava treba sadržavati:

  • prijepis ocjena,
  • životopis i
  • motivacijsko pismo

 

 

Prijave se zaprimaju do 19. ožujka 2021. na elektroničku adresu Studentskog zbora (studentski.zbor@unicath.hr).

 

Temeljem pristiglih prijava, provest će se motivacijski razgovor sa svakim od kandidata koji ispunjava uvjete putem aplikacije MS Teams ili uživo u prostorijama Sveučilišta.

 

Predsjednik Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Hrvoje Barić