U sklopu međunarodnoga interdisciplinarnog znanstvenog simpozija “Mediji – pandemija – infodemija (2020.)”, koji je putem online platformi održan od 15. do 18. rujna, poslijedoktorandica Odjela za komunikologiju dr. sc. Suzana Peran izložila je zajedno s doktorandicom Anđelkom Raguž rad “Izvještavanje virtualnih ekstenzija hrvatskih dnevnih novina o pandemiji koronavirusa”. Prikazani su rezultati analize objava hrvatskih dnevnih novina od kraja veljače do kraja svibnja 2020. godine koje su za temu imale COVID-19, a poseban je naglasak stavljen na naslove objava. Rezultati istražvanja prikazani su u surječju preporuka medijskih, zdravstvenih i drugih međunarodnih ustanova o izvještavanju o pandemiji koronavirusa.

Simpozij su organizirali Sveučilište Sjever, Centar za filozofiju medija i mediološka istraživanja, Hrvatsko filozofsko društvo – Sekcija za filozofiju medija te Institut za medije JI Europe.