Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 24. i 25. travnja boravio je izv. prof. dr. sc. Tadeusz Lewicki s Fakulteta znanosti društvene komunikacije Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu. Održao je predavanja studentima 3. godine komunikologije na temu „Semiotika kazališta“ na predmetu ‘Semiotika u medijima’. Izv. prof. dr. sc. Tadeusz Lewicki u srijedu 25. travnja susreo se s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, pročelnikom Odjela za komunikologiju izv. prof. dr. sc. Jerkom Valkovićem i doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom.