U prestižnom časopisu [sic] – a journal of literature, culture and literary translation objavljen je temat s rezultatima istraživanja znanstveno-istraživačkog projekta Otherness as a Social and Cultural Determinant of the Past, Present and Future (Drugost kao društvena i kulturna odrednica prošlosti, sadašnjosti i budućnosti) kojeg je na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 2017. vodio izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, ujedno i gostujući urednik časopisa. Uvodnik i radove, među kojima i tri rada istraživača s Hrvatskog katoličkog sveučilište (izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, izv. prof. dr. sc. Luka Šešo i Karla Žagi) možete pročitati na poveznici.