Obavještavaju se pristupnici u jesenskom upisnom roku da se termin ulaganja žalbe na rezultate dodatnih testiranja provedenih u sklopu ovog upisnog roka pomiče sa 11.na 13. rujna (od 9 do 13 sati).

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište