Obavještavaju se studenti da s ponedjeljkom 9. ožujka 2015. na snagu stupaju niže navedene izmjene u rasporedu predavanja.:

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija glazbe – petkom od 15.00 do 17.00 (Predavaonica 7)

Vještine studiranja – utorkom od 16.00 do 18.00 (Predavaonica 7)

 

OBVEZNI PREDMETI

 

Preddiplomski studij povijesti

  1. godina

Filozofija povijesti – srijedom od 10.00 do 12.00 (Predavaonica 7)

 

Diplomski studij povijesti: Stari i srednji vijek

  1. godina

Srednjovjekovna Crkva – srijedom od 11.00 do 14.00 (Predavaonica 1)

 

Preddiplomski studij psihologije

  1. godina

Neeksperimentalna kvantitativna metodologija (vj.) – srijedom od 18.00 do 20.00 (Predavaonica 5)

  1. godina

Praktikum iz metodologije – srijedom od 14.00 do 18.00 (Predavaonica 5)

 

Preddiplomski studij sociologije

  1. godina

Uvod u sociologiju braka i obitelji (sem.) – ponedjeljkom od 15.00 do 16.00 (Predavaonica 2)

  1. godina

Odabrane teme iz sociologije II (sem.) – ponedjeljkom od 16.00 do 18.00 (Predavaonica 2)

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište