Juraj Dobrila_ Povodom 200. godišnjice rođenja biskupa Dobrile zagrebačkoj javnosti će biti predstavljena izložba Juraj Dobrila (1812. – 1882.) povodom 200. godišnjice rođenja Državnog arhiva u Pazinu, a u organizaciji Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Državnog arhiva u Pazinu. Otvorenje izložbe će biti 16. travnja 2013. u 12:30 sati u prostoru Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Cilj izložbe je preslikama arhivskog gradiva kao najvjerodostojnijim dokazom Dobrilina života, djelovanja i razmišljanja pružiti cjelovit prikaz Jurja Dobrile kao svećenika, političara i preporoditelja. Iz tog je razloga gradivo svrstano u deset cjelina koje su odraz važnih cjelina njegova života i djelovanja i prikazano na 14 plakata. Radi se o sljedećim cjelinama: Životopis Jurja Dobrile, Školovanje Jurja Dobrile, Biskup Poreča i Pule, Biskup Trsta i Kopra, Zastupnik naroda Istre, Preporoditelj naroda Istre, Naša sloga, Stvaralaštvo Jurja Dobrile, Odnos s J. J. Strossmayerom te Smrt i ostavština. U postav izložbe uvršteno je, prije svega, dosad neobjavljeno arhivsko gradivo s naglaskom na Dobriline rukopise koji su upotpunjeni fotografijama, digitalnim snimcima portreta, novinskim člancima te ostalom dokumentacijom i citatima iz Biskupove korespondencije.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište