Jezik u digitalnom okruženju naziv je 35. međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku koji se ove godine od 9. do 11. rujna 2021. održao u Osijeku. Skup je okupio 130 lingvista iz zemlje i inozemstva koji su s različitih aspekata raspravljali o jezičnim pitanjima u suvremenom digitalnom okruženju.
Doc. dr. sc. Marijana Togonal na skupu je sudjelovala s izlaganjem Izazovi u učenju i poučavanju hrvatskoga kao nasljednoga jezika, radom koji je nastao u sklopu projekta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta „Analiza uzroka, motiva i karakteristika iseljavanja hrvatskih obitelji u Njemačku”.