knjiga

 

Prorektor za organizaciju i poslovanje i pročelnik Odjela za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta izv. prof. dr. sc. Gordan Črpić u suuredništvu s prof. dr. sc. Hansom-Georgom Ziebertzom s Julius-Maximilians Sveučilišta u Würzburgu u Njemačkoj objavio je knjigu Religion and Human Rights – An International Perspective u izdanju renomiranog nakladnika Springer. Knjiga je rezultat međunarodnog emprijskog istraživanja provedenog u Hrvatskoj i više od 30 zemalja diljem svijeta. Osim što je urednik knjige izv. prof. dr. sc. Gordan Črpić jedan je od autora rada Religion and Human Rights in Croatia zajedno s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta izv. prof. dr. sc. Željkom Tanjićem.

 

Knjiga nudi pregled odnosa između ljudskih prava i religioznosti, raspravlja o tome je li utjecaj religioznosti na ljudska prava oslobađajući ili potiskujući i istražuje načine na koji bi se odnos između religije i ljudskih prava mogao razviti. U knjizi se postavljaju pitanja: Koja je pozicija ljudskih prava koje crkva i religijske zajednice zastupaju? Postoje li tenzije između crkava, religijskih zajednica i države? Koja su prava posebno važna za mlade? Uključujući 17 država, ova knjiga opisuje zasebna, a ipak povezana istraživanja. Prvi dio knjige se bavi istraživanjem zasebnih zemalja opisujući stanje ljudskih prava u njima i njihovih „neuralgičnih točki“. Dok se u drugom dijelu knjige predstavljaju specifični rezultati o odnosu između ova dva društvena fenomena, dobiveni iz emprijskih istraživanja na populaciji srednoškolaca. Proučavanje ove određene populacije omogućava uvid u društvene trendove, vrijednosne sisteme i stavove o ljudskim pravima, te ukazuje na moguće smjerove razvoja i prostor za potencijalne promjene. (Iz sažetka)

 

Hrvatsko katoličko sveučilište