Odlukom Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta KLASA: 100-01/21-02/03,  URBROJ: 498-03-02-22-072 od dana 25. studenog 2022. godine, pokrenut je postupak izbora prof. dr. sc. Dubravka Habeka na znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u dijelu radnog vremena (50%) u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija.