Logo ErasmusLogoWISE[DEFColor]LONG_-WEBhQ

 

 

U četvrtak, 14. siječnja 2016. godine uslijedio je nastavak istraživanja procjena potreba studenata i usluga koje im se pružaju u okviru njihovog studiranja, a koje se provodi u okviru projekta Europske unije Welfare for Improved Social Dimension of Education (WISE). Hrvatsko katoličko sveučilište u tome je projektu partner zajedno s talijanskom organizacijom EDUCatt, Katoličkim sveučilištem Ivana Pavla II iz Lublina u Poljskoj, Sveučilištem Abo Akademi iz Turkua u Finskoj, te talijanskim zakladama ANDISU i CRUI.

Prvi dio istraživanja održao se početkom ljetnog semestra akademske godine 2014./2015., kada su studenti imali mogućnosti odgovoriti na anketne upitnike i većina studenata HKS-a je to vrlo rado učinila. Rezultati su pokazali koje potrebe i usluge studenti smatraju važnima za studiranje i kvalitetu studentskog života, ali i nezadovoljstvo i potrebe većeg angažmana dionika u edukativnom sustavu da se određene usluge pružaju adekvatnije studentskim potrebama.

O tim se uslugama detaljnije raspravljalo u četvrtak, 14. siječnja 2016.  na fokus grupama sa studentima svih godina studija na našim sveučilišnim odjelima. Glavne teme o kojima se raspravljalo bile su hrana, pružanje podrške pri završetku studija te financijska podrška studentima. Rasprave su donijele zanimljive i korisne uvide. Fokus grupa s istim temama održala se i sa zaposlenicima HKS-a koji su u češćem i neposrednom kontaktu sa studentima. Naši zaposlenici su potvrdili većinu tvrdnji koje su iznijeli naši studenti. 

Ovi će se podaci analizirati te usporediti s rezultatima partnera, a zaključci i preporuke, koje će uslijediti temeljem istraživanja, bit će predstavljene krajem lipnja na našem Sveučilištu.

Valentina Šipuš, mag. rel. ped i cath.

 

 

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište