U utorak 10. rujna 2019. Hrvatsko katoličko sveučilište posjetili su rektor prof. dr. sc. Mustafa Çufalı i koordinator međunarodnih odnosa Dinçer Biçer Sveučilišta “Bülent Ecevit” iz Turske.

Delegaciju je primio prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin koji je s gospodom razgovarao o potencijalnoj suradnji dvaju Sveučilišta.