Obavještavaju se studenti preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Sociologija i Povijest da se u utorak, 12. 10. 2021. godine nastava iz predmeta Hrvatska tradicijska kultura i formiranje identiteta neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.