Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija povijesti da se u petak, 20. 5. 2016., nastava iz predmeta Hrvatska historiografija neće održati. Predavanje će se nadoknaditi u redovnom nastavnom terminu u petak, 27.  5. 2016. i 10. 6. 2016. s početkom u 9:00 sati. 

Studenti koji su u petak, 20. 5. 2016., trebali održati seminarsko izlaganje, seminar će održati u petak, 27. 5. 2016. Istoga dana izlaganje će moći održati i studenti koji su i prema originalnom rasporedu toga dana trebali držati izlaganje.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište