Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na osnovu pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, izdalo je 25. listopada 2021. godine Hrvatskom katoličkom sveučilištu dopisnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području tehničkih znanosti.

U obrazloženju dopisa Ministarstva znanosti i obrazovanja stoji: „Agencija je u postupku inicijalne akreditacije utvrdila da Hrvatsko katoličko sveučilište ispunjava uvjete za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području tehničkih znanosti koji su propisani Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnicu te je uz prethodno mišljenje Akreditacijskog savjeta, doneseno na 131. sjednici, održanoj 19. listopada 2021. godine, preporučila ministru nadležnom za znanost i visoko obrazovanje izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti Hrvatskom katoličkom sveučilištu u znanstvenom području tehničkih znanosti“.

„Radosni smo što je s ovom dopusnicom Hrvatsko katoličko sveučilište učinilo još jedan korak prema razvoju novih studija. Intenzivno radimo u suradnji s Pázmány Péter Katoličkim sveučilištem iz Budimpešte na pripremama novog studija u području tehničkih znanosti. Ovo je uspjeh svih na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u suradnji s našim vanjskim suradnicima, na čemu svima ovom prigodom zahvaljujem na uloženom trudu i čestitam od srca“- istaknuo je rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić.

Podsjetimo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Hrvatskom katoličkom sveučilištu, na temelju pozitivne akreditacijske preporuke Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 2014. dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području društvenih znanosti i znanstvenom području humanističkih znanosti, 2015. dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, a 2020. dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području prirodnih znanosti.