Matea Milak

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je po pozitivnoj preporuci Agencije za znanost i visoko obrazovanje 23. srpnja 2014. godine Hrvatskom katoličkom sveučilištu dopusnicu za obavljanje znanstvene djelatnosti u znanstvenom području društvenih znanosti i znanstvenom području humanističkih znanosti.

Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti važna je za budući razvoj Hrvatskog katoličkog sveučilište i jedan je od uvjeta za prijavu projekata i financiranje znanstvenih istraživanja.

Materijal potreban za dobivanje dopisnice izradio je tim s Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji je predvodio izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za znanost. 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište