Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu počeo je novi međunarodni Erasmus+ projekt “Sinergistička edukacija roditelja djece s posebnim potrebama” (engl. Synergistic education of parents with children with special needs, SynergyEd). Projekt je vrijedan 120.000 eura.

Cilj projekta je osnažiti roditelje djece s posebnim potrebama u svakodnevnom životu, poboljšati njihove roditeljske vještine i unaprijediti socijalnu uključenost, zdravlje i kvalitetu života. U projektu će se koristiti inovativni obrazovni pristup za poboljšanje roditeljskih vještina u radu s djecom s posebnim potrebama, s novostvorenim sveobuhvatnim nastavnim planom i programom edukacije i materijalima te on-line platformom za kontinuirano e-učenje, u skladu s individualnim potrebama i očekivanjima roditelja.

U okviru projekta provest će se istraživanje o potrebama roditelja, edukacija suradnika o izradi sustavnih pregleda literature, izrada sustavnih pregleda literature, izrada nastavnog plana i programa i materijala, izradit će se online platforma za kontinuirano e-učenje, provest će se edukacija roditelja i provesti istraživanje među roditeljima nakon edukacije.

U projektu sudjeluju Makedonska organizacija za primijenjenu psihologiju u Skoplju, Institut za medicinska istraživanja u Beogradu i Hrvatsko katoličko sveučilište. Voditeljica projektnih istraživanja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je prof. dr. sc. Livia Puljak, a suradnica prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo.

Pratite aktivnosti projekta SynergyEd na društvenim mrežama:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/synergy-ed-8a7322263/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088490787505
Instagram: https://www.instagram.com/synergyed_project/
Twitter: https://twitter.com/Synergyed_pro