Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Znanstveni skup “Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske”

KADA: 08.07.2020.

Znanstveno-istraživački projekt Hrvatskog instituta za povijest Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu razvoja komunalne infrastrukture u 19. i 20. stoljeću – MOZIRA (IP-2016-06-2015), koji financira Hrvatska zaklade za znanost, jest četverogodišnji projekt koji proučava razvitak gradova a napose različitih aspekata komunalne infrastrukture, od građevne legislative, preko proizvodnje i distribucije plina te električne struje, pa sve do telekomunikacija i grobalja. Polazeći od gospodarskih i demografskih kretanja na području Hrvatske od druge polovice 19. stoljeća do kraja 20. stoljeća, projekt proučava utjecaj inovacija u navedenim područjima na svakodnevni život i običaje građanstva. Razvoj grada Zagreba poslije njegovog administrativnog ujedinjenja 1850. predstavlja glavnu tematsku cjelinu, ali uslijed gospodarskih potreba obrađivani su i novonastali gradovi Belišće, Raša, Lički Osik, kao i drugi infrastrukturni i socijalni aspekti. 

            Istraživanja prezentirana u sklopu projektnih aktivnosti na konferenciji Razvoj novonastalih gradova u Hrvatskoj tijekom 19. i 20. stoljeća održanoj u veljači 2019. na Hrvatskom institutu za povijest objavljena su u časopisu Review of Croatian History broj 1 za 2020. godinu. Proširena i dopunjena inačica spomenutih znanstvenih radova te bogato ilustrirana, objedinjena je u elektroničkoj i tiskanoj verziji monografije Moderno lice grada. O urbanizaciji i izgradnji komunalne infrastrukture na području Hrvatske u 19. i 20. stoljeću.

            Nakon prve faze rada istraživačkog tima, zaokružene monografijom Moderno lice grada, središnja aktivnost projekta MOZIRA odnosila se na nastavak postojećih i otvaranje novih analitičkih istraživanja, koja će se prezentirati na konferenciji Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske u lipnju 2020. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Znanstvene radove predstavljene na konferenciji Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske objavljujemo u tematskom bloku Časopisa za suvremenu povijest u brojevima 1 i 2 za 2020. godinu.

            Nastavljajući svoja istraživanja u okviru projekta MOZIRA, suradnici su obradili niz novih tema o modernizaciji hrvatskih gradova:

Modernizacija kroz infrastrukturu – zadano i ostvareno u modernizaciji Hrvatske

10:00 Otvorenje znanstvenog skupa

10:30 – 10:45 Zlatko Jurić – ˝Građevni redovi i regulatorno planiranje Zagreba od 1900. do 1918. godine ˝

10:30 – 10:45 Ivan Brlić – ˝Nacionalni park Plitvička jezera –  zaštita i(li) razvoj koreničkog kraja – komunalna infrastruktura kao podloga za turistički razvoj (1949. – 1990.)˝

10:45 – 11:00 Mario Bara – ˝Modernizacija urbanog života u Hrvatskoj kroz prizmu

javnih politika u razdoblju socijalizma˝

11:00 – 11:15 Goran Rajič – ˝Značajke razvoja javne telefonije u Hrvatskoj od 1990. do 1998. godine˝

 11:15 – 11:30 Stanka za kavu

11:30 – 11:45 Hrvoje Čapo – ˝Odnos zagrebačke gradske vlasti prema južnoj periferiji između dva svjetska rata˝

11:45 -12:00 Lidija Bencetić – ˝Zagrebačka stanogradnja u prijedlozima planova i generalnim urbanističkim planovima od 1945. do 1990.˝

12:00 – 12:15 Marino Manin – ˝ Svjetionik Savudrija i njegovo mjesto u povijesti pomorstva˝

12:15 – 12:30 Kristina Milković – ˝ Mirogoj između funkcionalnosti i reprezentativnosti˝

12: 30- 12:45 Tomislav Anić – ˝Poduzeća „SUFID“ i „La Dalmatienne“ od osnutka do Drugoga svjetskog rata: crtice iz povijesti elektrifikacije Šibenika i okolice˝

Znanstveni skup organiziraju Hrvatsko katoličko sveučilište (Odjel za povijest i Odjel za sociologiju) te Hrvatski institut za povijest, i zatvorenog je tipa. 

PROGRAM

KNJIŽICA SAŽETAKA