Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Znanstveni skup: Bog, hermeneutika i pluralizam

KADA: 20.05.2019.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u organizaciji Katedre za teologiju održati će se u ponedjeljak 20. svibnja 2019. godine znanstveni skup pod nazivom „Bog, hermeneutika i pluralizam“ na kojemu će s početkom u 9.00. sati uvodno izlaganje održati sjevernoamerički teolog David Tracy. Nakon toga održati će se okrugli stol na kojemu će sudjelovati izv. prof. dr. sc. Andreas Telser sa Katoličkog sveučilišta u Linzu, dr. sc. Barnabas Palfrey sa Sarum Colleguea iz Salisburyja (UK) te doc. dr. sc. Dalibor Renić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove te profesor na Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Tematski okvir skupa

U modernoj svjetskoj i europskoj povijesti pokazalo se kako je iznimno važno u društvenim uređenjima pronaći najbolji modus operandi kojim će pripadnici različitih religijskih skupina imati mogućnost na jednakopravno izražavanje svojih vjerskih uvjerenja. U tome kontekstu teološka i filozofska analiza pitanja o Bogu unutar filozofijske i teološke hermeneutike mogu otvoriti nove perspektive koje će unaprijediti odnos u različitim društvenim uređenjima između religijskih zajednica, različitih interesnih skupina unutar određenog državnog uređenja. Nakana ovoga skupa je produbiti navedena pitanja i potaknuti na promišljanje o mogućim rješenjima i unapređivanjima spomenutoga odnosa. Sjevernoamerički teolog David Tracy (1939-) član je Američke akademije znanosti i umjetnosti te jedan od najpoznatijih živućih sjevernoameričkih teologa koji je dao izniman doprinos na području teološke hermeneutike, međureligijskog dijaloga te razumijevanju Boga u filozofiji postmoderne.

Na skupu će se promišljati o sljedećim pitanjima: Mogu li u javnom području odgovori na pitanje o Bogu koji dolaze iz različitih religijskih tradicija doprinijeti razvoju društva ili predstavljaju kamen spoticanja za samo društvo? Predstavljaju li različiti pristupi razumijevanju fenomena božanskog obogaćenje ili smetnju? Koji bi bio idealan odnos između religije i društva u suvremenim naprednim ili manje naprednim demokracijama?

Govorni jezik znanstvenog skupa je engleski.

Znanstveni skup „Bog, hermeneutika, pluralizam“

9.00.           Otvaranje skupa
9.15.           Izlaganje prof. dr. sc. Davida Tracyja
10.15.          Stanka
10.30.          Okrugli stol: izv. prof. dr. sc. Andreas Telser, dr. sc. Barnabas Palfrey i doc. dr. sc. Dalibor Renić
11.30.          Završetak skupa