Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Tribina na HKS-u: Ljudski život – dar i poziv

KADA: 29.04.2019.

29.04. 2019. u 12 sati, Dvorana “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”

Tema: Priziv savjesti
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević,  KBC Sestre Milosrdnice
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Zagreb
prof. dr. sc. Željko Tanjić, Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta