Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Prof. dr. sc. Ivica Šute o Gospodarskoj slozi

KADA: 24.04.2014.

Predavanje u 12 sati u 302

Gospodarska sloga nastala je u specifičnim političkim i ekonomskim okolnostima u Hrvatskoj i Kraljevini Jugoslaviji sredinom 1930-ih godina. Djelovala je putem razgranate mreže svojih povjerenika u gotovo svim krajevima gdje je živio hrvatski narod. Zahvaljujući dobro organiziranim pokretima za poboljšanje životnog standarda seljačkog stanovništva te odlično provedenoj organizaciji i mobilizaciji seljaštva, do kraja međuratnoga razdoblja postala je jedna od najdinamičnijih i najproduktivnijih organizacija unutar hrvatskoga seljačkog pokreta, koju su mnogi drugi slični pokreti nastojali kopirati (npr. u Sloveniji, Srbiji itd.).