Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Prezentacija obnove crkve sv. Vlaha

KADA: 25.04.2016.

Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održat će se Prezentacija obnove crkve sv. Vlaha u ponedjeljak 25. travnja 2016. godine s početkom u 10 sati.

 

Program:  

10:00 – 10:20 Pozdravna riječ

 • dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta
 • Mate Uzinić, dubrovački biskup
 • Denis Orlić, predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine

 

10:20 – 11:55 Počeci obnove, faza istraživačkih radova i projekata

 • akademik Igor Fisković: Povijest i oblikovanje crkve sv. Vlaha
 • Toma Lučić, rektor crkve sv. Vlaha: Uvodno izlaganje o obnovi crkve 
 • Zehra Laznibat, dipl. ing. arh., dr. sc. Antun Baće, Konzervatorski odjel u Dubrovniku: Konzervatorski pristup u obnovi crkve sv. Vlaha 
 • Sanja Krželj, dipl. ing. arh., Zavod za obnovu Dubrovnika: Organizacija i koordinacija obnove crkve sv. Vlaha
 • dr. sc. Ivanka Jemo: Crkva sv. Vlaha – Od sanacije ratnih šteta do sustavne obnove
 • Mario Braun, prof., Hrvatski restauratorski zavod u Zagrebu: Radovi Hrvatskog restauratorskog zavoda na obnovi crkve
  Vlaha


11:55 – 12:40 
Predah – Osvježenje uz lagani zalogaj

12:40 – 14:00 Projekti konstruktivne sanacije i radovi izvođenja obnove 

 • dr. sc. Predrag Miščević, Građevinski fakultet u Splitu, Zavod za geotehniku: Geotehnička istraživanja crkve
 • Egon Lokošek, dipl. ing., Lokošek projekt d.o.o., Zagreb: Analiza postojećeg stanja nosivog sustava i projekti konstruktivne sanacije crkve sv. Vlaha
 • Nikola Bakija, dipl. ing., Građevinar – Quelin d.d., Dubrovnik: Prikaz izvedbe konstruktivne sanacije crkve
 • mr. sc. Vinko Pešorda, akademski kipar, Hedom d.o.o., Zagreb: Prikaz dijela konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi crkve sv. Vlaha
 • mr. sc. Božena Popić Kurtela, Konzervatorski odjel u Dubrovniku: Restauratorski radovi na inventaru crkve

 

14:00 – 14:10 Završna riječ

 • Toma Lučić, rektor crkve sv. Vlaha
 • počasni građanin Dubrovačko-neretvanske županije Emilio Marin