Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Predstavljanje rezultata studije: “Praćenje migracija pristupima digitalne demografije – što nam mogu reći Facebook i Google Trends o Hrvatskim migracijama?

KADA: 14.10.2020.

Više informacija na linku.