Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Predavanje profesora Marka Regnerusa

KADA: 23.05.2018.

Profesor Mark Regnerus, profesor sociologije na Sveučilištu Texas u Austinu, SAD, održat će na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u srijedu  23. svibnja 2018. u 18 sati u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ predavanje: Što znanstvena istraživanja otkrivaju o djeci koju podižu homoseksualni parovi?

Profesor Regnerus je 2012. objavio prvo longitudinalno istraživanje koje je pokazalo da djeca koju podižu osobe u homoseksualnim vezama, pokazuju niz lošijih ishoda nego druga djeca. Nakon toga je bio izložen brojnim napadima LGBT lobija širom svijeta. Regnerusovo istraživanje bilo je prijelomno za razumijevanje učinaka koje na djecu ima redefinicija braka i omogućavanje homoseksualnim parovima da posvajaju djecu. Mark Regnerus nastavio se baviti istraživačkim radom i ove je godine postao redovni profesor na Sveučilištu Texas.