Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Predavanje: Raskid s klasičnom filozofijom pomoću semantičke revolucije

KADA: 10.03.2017.

Predavanje “Raskid s klasičnom filozofijom pomoću semantičke revolucije” održat će prof. dr. sc. Maja Lukač-Stier s Argentinskog katoličkog sveučilišta u petak 10. ožujka 2017. godine u 12 sati u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” na Hrvatskom katoličkom sveučilištu.

Cilj predavanja je pokazati namjeru Hobbesa da predstavi novi filozofski model kako bi nadišao Aristotelovu i skolastičku „taštu filozofiju“ s Magdalen Halla (Oxford). Taj filozofski model Hobbes ostvaruje pomoću korištenja klasičnih pojmova, no mijenjajući njihovo značenje, pa se tako može reći da Hobbes provodi vlastitu semantičku revoluciju. Autor istražuje prije svega pojmove natura, ars i ratio.

Profesorica Lukač-Stier je članica Papinske akademije za filozofiju (Pontificia Accademia Romana di S. Tommaso d’Aquino), članica Akademije del Plata (Argentina) i članica Instituta bioetike Nacionalne Akademije Moralnih i Političkih znanosti (Argentina). Autorica je četiri knjige i oko sto pedeset članaka u raznim filozofskim časopisima diljem svijeta. 1991. godine imenovana je Glavnom tajnicom Inozemnog ureda u Argentini i opunomoćenom predstavnicom Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske imenovalo ju je 1995. godine počasnom suradnicom za kulturu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Buenos Airesu i tu je dužnost vršila do 1998. U svibnju 1996. predsjednik Franjo Tuđman odlikovao ju je redom Hrvatskog pletera.