Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Predavanje “Alexander Hamilton, Demagogues, and the Fragility of the Early United States.”

KADA: 21.03.2019.

Predavanje “Alexander Hamilton, Demagogues, and the Fragility of the Early United States.”  održat će dr. sc. Douglas Ambrose s Hamilton Collegea.

Predavanje će se održati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” u četvrtak 21. ožujka 2018. u 12 sati.