Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

OKRUGLI STOL: „Estradizacija političkih kampanja i drugi trendovi“

KADA: 25.10.2016.

25. 10. 2016. u 10 sati, dvorana “Bl. Alojzije kard. Stepinac”

Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb

Tko je dobar politički komunikator? O čemu ovisi uspješnost političke kampanje? Čemu služe sučeljavanja kandidata? Što nam novog donosi američka predizborna kampanja? Koja je tajna uspjeha nezavisnih lista i „trećeg puta“? Koji su zaključci postizborne analize političkih kampanja u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini?

Na ova i mnoga druga pitanja odgovore će ponuditi međunarodni stručnjaci i sudionici Okruglog stola: 

Semina AJVAZ, Sveučilište Džemal Bijedić, Mostar
Tomislav DAMNJANOVIĆ, Mandat – političke strategije, Beograd
Kristijan SEDAK, mag.comm., Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
izv. prof. dr. sc. Božo SKOKO, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
prof. dr. sc. Dejan VERČIČ, Fakultet društvenih znanosti, Ljubljana