Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Okrugli stol: Emigrantski val mladih iz Republike Hrvatske

KADA: 30.11.2017.

Hrvatsko katoličko sveučilište i Zaklada Konrad Adenauer u Zagrebu organiziraju okrugli stol „Emigrantski val mladih iz Republike Hrvatske“ u četvrtak 30. studenoga 2017. u 18 sati na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242, Zagreb u dvorani „Bl. Alojzije kard. Stepinac“ na 3. katu.
Nakon uvodnog predavanja, koje će održati izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, bit će predstavljeno istraživanje “Neka obilježja posljednjeg emigrantskog vala mladih iz Republike Hrvatske” koje su proveli Damir Miloš, mag. soc., Odjel za sociologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište i Toni Pranić, mag. soc., Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku.
Istraživanje “Neka obilježja posljednjeg emigrantskog vala mladih iz Republike Hrvatske” je provedeno u periodu od mjeseca travnja do srpnja 2017., korišten je on-line anketni upitnik na čija je pitanja odgovorilo oko 600 ljudi. Fokus je bio na mladima (iako nisu isključivo oni bili zastupljeni među ispitanicima) i onima koji su u posljednjih pet godina napustili Republiku Hrvatsku (od 2012. godine). Anketa je distribuirana društvenim mrežama putem ponajprije Facebook grupa hrvatskih iseljenika u pojedinim državama kao i osobnim poznanstvima istraživača tzv. efektom snježne grude. Pritom je bitno istaknuti i da joj je doseg ograničen na korisnike društvenih mreža. U istraživanju su zastupljene razne tematske cjeline poput podataka o razini obrazovanja ispitanika i njihovih roditelja, županija i veličine mjesta iz kojih su emigrirali, radnom statusu u Hrvatskoj i u emigraciji, životu i okolini u mjestu dolaska, kontaktima s rodbinom i obitelji u Hrvatskoj, namjeri povratka i sl.

Uslijedit će predstavljanje istraživanja “Iseljavanje Hrvata u Njemačku: EU migracijski val” koje je proveo doc. dr. sc. Tado Jurić, Odjel za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište.
Istraživanje “Iseljavanje Hrvata u Njemačku: EU migracijski val” na kojem se temelji ovaj rad usredotočeno je na dimenzije koje imaju objašnjavajuću vrijednost, a provedeno je metodom ankete, online-ankete i posredstvom osobnog intervjua tijekom 2017., na uzorku od 1200 ispitanika u Njemačkoj starijih od osamnaest godina. Uzorak je sakupljen putem mreže hrvatske nastave u Njemačkoj, mreže hrvatskih katoličkih misija i Facebook grupe: Idemo u svijet-Njemačka. Osnovni problem s istraživanjem aktualnih migracija Hrvata u Njemačku je da nitko ne zna koja je struktura populacije koja je iselila pa je samim time nemoguće imati i reprezentativan uzorak. Sve dostupne relevantne procjene polaze od toga da je od ulaska Hrvatske u EU iselilo 200.000 hrvatskih građana pa je uzorak od 1.200 ispitanika, što se tiče kriterija brojnosti, referentan uzorak.
U panel diskusiji sudjeluju dr. sc. Marin Strmota, državni tajnik Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, dr. sc. Marcus Engler, stručnjak za migracije i konzultant iz Njemačke, izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, doc. dr. sc. Mario Bara, Odjel za sociologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište.
Osiguran je simultani prijevod s njemačkog jezika.
Okrugli stol moderirat će izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, pročelnik Odjela za sociologiju, 

O gostu iz Njemačke: 

Dr. Marcus Engler, njemački sociolog, istraživač i politički savjetnik, godinama se bavi trendovima i političkim razvojem u polju migracija, izbjeglica i azilanata, osobito u Njemačkoj i Europi.