Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Duhovni susret utorkom

KADA: 14.01.2014.

Tema idućih duhovnih susreta utorkom od 12.05 do 13h je molitva. Isus veli: “Gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, ja sam među njima” (Mt 18, 20)