Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Desakralizacija politike

KADA: 29.01.2015.

U dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac” održat će se u četvrtak 29. 1. 2015.  predavanje “Desakralizacija politike” Branka Tinodija, bivšeg zasupnika u Hrvatskom Saboru.