Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

David Oliver: Etička pitanja i izazovi u palijativnoj skrbi

KADA: 30.06.2016.

Hrvatsko katoličko sveučilište zajedno s Gradskim uredom za zdravstvo i Centrom za koordinaciju palijativne skrbi u Gradu Zagrebu organizira u četvrtak 30. 6. 2016. u 12 sati  na Hrvatskom  katoličkom sveučilištu predavanje doktora  Davida Olivera

Etička pitanja i izazovi u palijativnoj skrbi

Dr. Oliver iskazuje posebno zanimanje  za neurološku palijativnu skrb za osobe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom. Uključen je u studije palijativne skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, a bavi se i etičkim pitanjima u palijativnoj skrbi . Dr. Oliver je počasni viši predavač na Sveučilištu u Kentu, konzultant za palijativnu skrb u Hospiciju Wisdom u Rochesteru, član Europske asocijacije za palijativnu skrb.

Predavanje je namijenjeno medicinskim sestrama i liječnicima koji rade u palijativnoj skrbi.