Select Page

STUDIJI

Psihologija
Sociologija
Komunikologija

Knjižnica

Sveučilišna knjižnica

25. generalna skupština IFCU-a

KADA: 13.07.2015.

Hrvatsko katoličko sveučilište predstavit će se kao nova članica Međunarodne federacije katoličkih sveučilišta (International Federation of Catholic Universities – IFCU) na 25. generalnoj skupštini IFCU-a koja će se održati između 13. i 17. srpnja 2015. godine u Melbourneu u Australiji.