U sklopu je kolegija na preddiplomskoj razini „Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine“ doc. dr. sc. Filipa Galovića 25. siječnja 2018. godine gostovala Jasna Horvat, nastavnica i predsjednica Udruge „Ivana Perkovca“ iz Šenkovca.

Udruga se „Ivana Perkovca” veoma aktivno bavi očuvanjem kajkavske ikavice i promiče zavičajnu kulturnu baštinu. Tako je Jasna Horvat s mnogo znanja i zanosa naše preddiplomce upoznala s mjesnim govorima kajkavskoga donjosutlanskoga dijalekta, koji je zaštićen i nalazi se na popisu nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske, kao i s bogatom tradicijom toga područja, običajima i kulturom za što se uvelike zalaže spomenuta Udruga.

Potom je izvorna govornica, studentica Marija Tomas, krasnoslovila pjesmu na kajkavskoj ikavici, čemu su se priključili i ostali studenti koji su krasnoslovili na svojim domaćim ili im bliskim govorima: Eli Čerkezović, Ante Batistić i Patrik Grubor čitali su čakavske stihove, Ivona Jelačić i Zrinka Planinšek kajkavske, a Josipa Galić i Krešimir Puljiz štokavske. Našli su se tu stihovi dobrih starijih i novijih dijalektalnih književnika, primjerice, Ine Padovan (Korčula), Dobrile Kuzmić (Hvar), Magde Marinković (Brač), Božidara Finke (Dugi otok), Drage Gervaisa (Istra), Nade Bošković (Samobor), Lade Lokmer (Samobor), Darka Raškaja (Lobor), Ljubice Šego (Sinj), Marice Kokanović (Gudinci; Slavonija) itd.

Doc. dr. sc. Filip Galović pohvalio je studente, te je zahvalio gđi Jasni Horvat na dolasku kazavši kako uzajamne posjete postaju pomalo tradicija i kako se raduje kvalitetnim suradnjama, istaknuvši pri tome značaj kajkavskih ikavaca, ali i sviju hrvatskih mjesnih govora, koji su nedjeljivi od identiteta, tradicije, običaja i kulture, pa ih je zato potrebito očuvati, njegovati i prenijeti na mlađi svijet.