U sklopu nastave predmeta “Etika u odnosima s javnošću” u četvrtak 27. siječnja održano je gostujuće predavanje Zakonska regulativa umjetne inteligencije u EU pod vodstvom Stefana Martinića, pravnika iz Hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju (CroAI). 

Ubrzan razvoj i upotreba umjetne inteligencije otvaraju brojna pitanja na području struke odnosa s javnošću, etike i prava. Na predavanju su studenti u aktivnoj i edukativnoj raspravi imali priliku saznati kako Europska unija planira doskočiti novim izazovima te kakve promjene u svakodnevnom funkcioniranju donosi umjetna inteligencija.  

Predavač Stefan Martinić bavi se pravnom perspektivom primjene umjetne inteligencije, a nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu završio je Master studij prava na Harvardskoj školi prava, Master studij prava na Londonskom studiju ekonomskih i političkih znanosti te Online program o umjetnoj inteligenciji na Sveučilištu Oxford. Predavanje je organizirala doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić s Odjela za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta.