Izv. prof. dr. sc. Silvija Migles s Katoličkog bogoslovnog fakulteta i doc. dr. sc . Josip Ježovita s Hrvatskog katoličkog sveučilišta sudjelovali su na generalnoj skupštini projekta “European Values Study“. Skupština se održala u periodu od 28. do 30. rujna 2022. godine u Bergamu u Italiji na Università degli studi di Bergamo. Sudionicima su predstavljene aktualne informacije o projektu, ali i budući planovi. Također, održan je niz predavanja u kojima su izlagači predstavili rezultate o različitim istraživačkim temama koje su obrađivali koristeći podatke EVS projekta.