Organizacijski odbor

 

Članovi Organizacijskog odbora su:

Zvonimir Koporc (predsjednik),
Anto Čartolovni,
Dalibor Čavić,
Marta Čivljak,
Suzana Obrovac Lipar,
Mia Šetić,
Jerko Valković,
Marija Pušić (AZOP)

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko katoličko sveučilište
Agencija za zaštitu osobnih podataka

KONTAKTI

 

e-mail: GDPR@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 66 00

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR

 

Članovi Organizacijskog odbora su:

Zvonimir Koporc (predsjednik),
Anto Čartolovni,
Dalibor Čavić,
Marta Čivljak,
Suzana Obrovac Lipar,
Mia Šetić,
Jerko Valković,
Marija Pušić (AZOP)