Francuska akademija znanosti i umjetnosti objavila je tri vijesti vezane uz naše Sveučilište. Izvijestili su o proglašenju prorektora za međunarodnu suradnu prof. dr. sc. Emilija Marina počasnim građaninom grada Zagreba, o sudjelovanju profesora Marin na Međunarodnoj rektorskoj konferenciji koju je organizirao rimsko Sveučilište Tor Vergata s temom “Europska Unija; uloga sveučilišne suradnje u promicanju mira i solidarnosti. Treća misija europskih sveučilišta” te o izdanju Spomenice o prvom desteljeću Hrvatskog katoličkog sveučilišta “Znak nade” čiji je prorektor Marin urednik.

Informacije na linku.