Obavještavaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija da će se nadoknada nastave iz predmeta Forenzička psihologija održati:

  • U ponedjeljak, 11. 2017. godine:

predavaonica NZ 3 od 10:00 do 11:00 sati i nastavak predavanja u predavaonici P 11 od 11:00 do 13:00 sati.

  • U ponedjeljak, 11. 2017. godine:

predavaonica NZ 1 od 10:00 do 13:00 sati.