U utorak 28. ožujka 2017. godine Sveučilišni kapelan Odilon Singbo predvodio je euharistijsko slavlje u 11 sati u Sveučilišnoj kapeli Hrvatskog katoličkog sveučilišta na nakanu studenata preddiplomskog studija Odjela za sociologiju.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište