U sklopu Erasmus+ programa od 2. do 11. srpnja 2024. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu boravit će profesori Sławomir Śliwa i Anna Śliwa s Akademije za Menadžment i Administraciju u Opoleu (Poljska).
Tijekom boravka na našem Sveučilištu susreli su se s pročelnikom Sveučilišnog odjela za psihologiju doc. dr. sc. Draganom Glavašem te Voditeljicom odjela za projekte mobilnosti Aleksandrom Gečević, mag. soc. et. mag. educ. soc.
Tijekom susreta razgovarali su o potencijalnoj suradnji i razmjeni nastavnika i studenata.

****
Hrvatsko katoličko sveučilište