Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u ponedjeljak 21. i utorak 22. svibnja 2018. boravila je doc. dr. sc. Andrea Božeková, pročelnica Odjela za političke znanosti s Katoličkog sveučilišta u Ružomberku u Slovačkoj. 

Prvog dana svog boravka na Sveučilištu susrela se s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, s prorektorom za organizaciju i poslovanje prof. dr. sc. Gordanom Črpićem i pročelnikom Odjela za sociologiju izv. prof. dr. sc. Rokom Mišetićem. U razgovoru Rektor je docenticu Božekovu s razvojem i rastom našeg Sveučilišta. 

Drugog dana boravka docentica Božekova održala je u sklopu seminarske nastave iz kolegija “Sociologija upravljanja II: Upravljanje institucijama javnog sektora” predavanje pred okupljenim studentima prve godine diplomskog studija sociologije na temu “An Introduction to Social Capital”. Nakon predavanja podijelila je  sa studentima i asistentom svoja iskustva o Erasumus programu te zanimljivosti o slovačkom društvu.

Ovo nije prvi boravak docentice Božekove na našem Sveučilištu. Naime, prošle godine na Međunarodnoj konferenciji “Nada u budućnost” koju je organizirano Hrvatsko katoličko sveučilište i Nanovic Instituta za europske studije održala je predavanje “Probuđeno zanimanje: Slovačka na putu prema dobrom obrazovanju”.

 

****
Hrvatsko katoličko sveučilište