Members of Committees, Commissions and Powers  

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
listopad 2020.

Etičko povjerenstvo

 • doc. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Katedre za teologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac – predstavnik Odjela za komunikologiju,
 • dr. sc. Miriam Mary Brgles – predstavnik Odjela za sociologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest,
 • doc. dr. sc. Krunoslav Matešić – predstavnik Odjela za psihologiju,
 • izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo,
 • prof. dr. sc Livia Puljak – Odjel za sestrinstvo,
 • dr. sc. Dominik-Borna Ćepulić, Odjel za psihologiju,
 • doc. dr. sc. Odilon-Gbenoupko Singbo, sveučilišni kapelan,
 • Anamaria Malešević, mag. soc., Laboratorij za etiku digitalnih tehnologija u zdravstvu (Digit-HeaL)
 • Ivana Malivuk, I. godina diplomskog sveučilišnog studija Odjela za psihologiju
 •  

Odbor za osiguranje kvalitete

 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja
 • student Jakov Blagojević, Odjel za povijest

Odbor za izdavačku djelatnost

 • prof. dr. sc. Emilio Marin, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Marina Merkaš
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • Suzana Obrovac Lipar, prof.

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • prof. dr. s. Livia Puljak, član
 • izv. prof. dr. se. Tomislav Domazet Lošo, član
 • doc. dr. sc. Marijana Kompes, član
 • doc. dr. sc. Mario Bara, član
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje

Odbor za proračun

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, predsjednik Odbora
 • doc. dr. sc. Roman Šubić – član
 • Stanislava Rogić, dipl. oec. – član

Knjižnični odbor

 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost;
 • izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo;
 • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić – Turk, pročelnica Odjela za psihologiju;
 • prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, pročelnik Odjela za sociologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest;
 • mr. sc. Tomislav Murati, voditelj Sveučilišne knjižnice

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • izv. prof. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
 • doc. dr. sc. Filip Galović

Stegovno povjerenstvo za studente

 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo
 • doc. dr. sc. Anto Mikić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 • Daniel Rehlički, student, Odjel za sestrinstvo
 • Nikola Novosel, student (zamjena), Odjel za psihologiju

Povjerenstvo Sveučilišta za ECTS

 • izv. prof. dr. sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest
 • doc. dr. sc. Jadranka Kraljević, ECTS koordinator Odjela za sociologiju
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac , ECTS koordinator Odjela za komunikologiju
 • izv. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo

Sveučilišno Vijeće poslijediplomskog (doktorskog) studija

 • prof. dr. sc. Stjepan Kušar – predsjednik
 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu – član,
 • prof. dr. sc. Emilio Marin, voditelj Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest – član,
 • prof. dr. sc. Mirjana Matijević – Sokol – član,
 • prof. dr. sc. Anka Mišetić – član
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović, prorektor za znanost – član
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, prorektor za nastavu – član

Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskom društvu

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Anka Mišetić
 • prof. dr. sc. Siniša Zriščak
 • dr. sc. Marko Miletić Geran, znanstveni savjetnik

Odjelnog vijeća poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Povijest

Odjelno vijeće doktorskog studija čine voditelj, na Odjelu stalno zaposleni nastavnici u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora te tri vanjska suradnika u znanstveno-nastavnim zvanjima izvanrednog ili redovitog profesora, odnosno u znanstvenim zvanjima višeg znanstvenog suradnika ili znanstvenog savjetnika, koji sudjeluju u izvođenju pojedinog doktorskog studija.

 • prof. dr. sc. Miroslav Akmadža
 • izv. prof. dr. sc. Mario Jareb, znanstveni savjetnik
 • prof. dr. sc. Zdenka Janković-Römer, znanstveni savjetnik

Studentski zbor

 • Hrvoje Barić, predsjednik Studentskog zbora
 • Matija Vinković, potpredsjednik Studentskog zbora
 • Lucija Josipa Hercezi, administracija

 

Povjerenstvo za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacija

 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo
 • prof. dr. sc. Jerko Valković
 • doc.dr.sc. Ljiljana Pačić-Turk
 • izv. prof. dr.sc. Marta Čivljak
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara

Povjerenstvo PN-a

 • doc.dr.sc. Krunoslav Matešić, predsjednik
 • izv. prof.dr. sc. Ines Sabotič, član
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, član
 • izv. prof.dr. sc. Mario Kevo, član
 • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić Turk, član
 • izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član
 • Stanislava Rogić, dipl.oec., član

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu stipendija

 • prof.dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik
 • doc. dr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić

 

Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele Rektorove nagrade

 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • doc. dr. sc. Josip Bošnjaković

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost zaposlenika u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.

 • izv.prof.dr.sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator, predsjednik
 • doc. dr. sc. Filip Galović, član
 • doc. dr. sc. Zoran Turza, član

 

Povjerenstvo za odabir kandidata za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2020./2021.

 • izv.prof.dr.sc. Luka Šešo, Sveučilišni ECTS koordinator, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, ECTS kordinator Odjela za komunikologiju, član
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Vrselja, ECTS koordinat Odjela za psihologiju, član