UPISI

Prijave za upis na preddiplomske sveučilišne studije su pojednostavljene:
ove godine bez dodatnih uvjeta (pristupnog intervjua) i bodovanja izbornih predmeta.
Prijave traju do 24. lipnja 2020. godine do 23:59 sati.

Više informacija na
unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji
i na email:
studentska.sluzba@unicath.hr

Information for Students

Last updated: 03. 10. 2022.

Academic Calendar

academic year 2016-2017

Cjeloživotno učenje

Program za stjecanje nastavničkih
kompetencija

Društvene mreže

SuperWebTricks Loading...

Sveučilišna knjižnica

Posudba / povrat građe:
Ponedjeljak – četvrtak: 8:00 – 19:00,  Petak: 8:00 – 16:30

Čitaonice:
Čitaonice sa računalima otvorene su od 8:00 do 20:00

18. 12. 2020.

Medicinski i moralni aspekti cjepiva protiv COVID-19

prof. dr. sc. Livia Puljak, dr. med., doc. dr. sc. Anto Čartolovni, dr. sc. Odilon Singbo

Cjepiva protiv COVID-19: kakva sve postoje i koje su razlike među njima, zašto su otkrivena tako brzo te se ubrzano odobravaju, hoće li izmijeniti našu DNK, sadrže li stanice pobačenih fetusa i je li ih, stoga, moralno koristiti?

Cor Cordi
Srce srcu