Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u četvrtak 2. i u petak  3. prosinca 2022. održana je edukacija volontera u palijativnoj skrbi. Edukacija se već nekoliko godina za redom, osim za vrijeme pandemije, organizira u suorganizaciji  Udruge Volonteri u palijativnoj skrbi La Verna i Odjela za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Udruga La Verna  pruža podršku teškim, neizlječivim i umirućim bolesnicima te njihovim obiteljima na području grada Zagreba. Usluge su potpuno besplatne i dostupne svima kako bi mogli ostvariti pravo na dostojanstven život do kraja u ozračju ljubavi i pažnje.

Do sada je u edukaciji volontera bio uključen niz nastavnika s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, mr.sc. Renata Bermanec; Jelena Bilić, mag. med. techn; doc. dr. sc. Anto Čartolovni, doc. dr. sc. Odlion Singbo, doc. dr. sc. Ana Havelka Meštrović, doc. dr. sc. Morana Brkljačić, dr. sc. Marta Carti, prof. dr. sc. Ante Vučković,   izv. prof. dr. sc. Ivan Šklebar i  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak. 

 

Ovoga puta u sklopu edukacije, koja je osim predavanja uključivala i vježbe u kabinetu vještina, 3. prosinca održana je i projekcija češkog dokumentarnog filma „Jedinica intenzivne skrbi“. Film prati liječnike, pacijente u terminalnoj fazi bolesti i članove obitelji te prikazuje njihove razgovore o kraju života i smrti. Otvara brojna pitanja o izazovima komunikacije s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb. Na neka od njih sudionici edukacije kasnije su odgovorili u raspravi te su podijelili svoja promišljanja i dojmove o filmu.