U akademskoj godini 2020/2021 za studente kolegija Kvantitativna paradigma istraživanja, na diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo,  edukacija o istraživačkoj čestitosti organizirana je u suradnji s europskim projektom Obzora 2020 – VIRT2UE – Virtue based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity.

Na svim kolegijima iz znanstvene metodologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu studenti se podučavaju o principima istraživačke etike i čestitosti. Europski projekt VIRT2UE, u kome je jedan od voditelja prof. dr. sc. Ana Marušić, dr. med. s Medicinskog fakulteta u Splitu, uključuje korištenje inovativnih načina podučavanja i novih alata za edukaciju o istraživačkoj čestitosti. Kako bi studentima nastava bila zanimljivija, ove su akademske godine na kolegiju Kvantitativna paradigma istraživanja uklopljeni inovativni edukativni elementi koje promiče istraživački okvir Europske Unije. U pripremi i provedbi edukativnih modula za naše studente sudjelovali su edukatori koji su već prošli službeni trening razvijen u okviru projekta VIRT2UE: Stjepan Ljudevit Marušić, mag. phil., Ružica Tokalić, dr. med., dr. sc. Andrijana Perković Paloš, dr. sc. Benjamin Benzon, Marija Franka Marušić, dr. med., Dina Šimunović, dr. dent. med., Danijel Gudelj, univ. bacc. cro. et soc.