Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je u četvrtak, 3. svibnja 2012. godine, održan sastanak vezan uz revidiranje ECTS sustava na HKS-u. Na sastanku na kojem su, uz voditelje studija, sudjelovali profesori koji predaju na HKS-u, gošća je bila prof. dr. sc. Sanja Barić, predstojnica katedre za ustavno pravo Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koja je prezentirala svoje iskustvo u implementaciji ECTS sustava na Sveučilištu u Rijeci.

Vrijedno je to iskustvo koje će svakako pomoći u implementaciji ECTS sustava na svim studijskim smjerovima HKS-a.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište